DX lab is een suite van programma’s het omvat:

  • Een logboek (DX keeper)
  • DX view, informatie over het momentele tegenstation, kan gekoppeld worden aan DX Atlas
  • Pathfinder (om snel informatie over een bepaald station te vinden, bijvoorbeeld op QRZ.com)
  • SpotCollector, het dxcluster
  • WinWarbler, RX/TX van digitale modes, geschikt voor RTTY en PSK

Het is een omvangrijk programma. Het instellen vergt wat tijd maar het is zeker de moeite waard terwijl de helpfiles zeer behulpzaam zijn.

De FlexRadio’s worden maximaal ondersteund.

Het kan voor verwarring zorgen dat er voor FlexRadio’s geen COMpoort hoeft te worden ingesteld, de besturing gaat via het netwerk.

commander1

Klik in Commander op “Config”, er opent zich een nieuw scherm, klik nu op het tabblad General, kies vervolgens de radio.

 

commander2

 

 

 

 

 

 

 

 Commander zal nu de frequentie van SmartSDR tonen.