Het programma DAX is nieuw in de amateurwereld. DAX is eigenlijk de opvolger van het programma VAC dat door een derde partij werd aangeboden. DAX is echter veel overzichtelijker en uitgebreider dan VAC.

DAX is een afkorting van Digital Audio eXchange. DAX verzorgt de digitale uitwisseling tusse data van externe partijen en radio’s die met SmartSDR zijn uitgerust.

De belangrijkste kenmerken van DAX zijn:

  1. DAX integreert virtuele audio kabels en voorkomt daardoor de noodzaak om (vaak dure)  software van derden aan te kopen.
  2. DAX vereenvoudigd het configureren doordat de namen van de kabels zijn gedefinieerd.
  3. DAX gebruikt het netwerk voor het datatransport, daardoor kunnen programma’s die DAX gebruiken op elke computer binnen het netwerk staan.
  4. DAX kan op meerdere computers geïnstalleerd zijn terwijl die computers verbonden zijn met één radio.  Elke DAX client kan dezelfde of andere data gebruiken van de slice ontvangers.
  5. DAX wordt opgedeeld in DAX kanalen die de verschillende audio-data transporteren.
  6. DAX ondersteunt zowel  “echte audio” data als I/Q data.  Hierdoor kunnen programma’s die zijn bedoeld om te werken met smalband audio of breedband IQ data optimaal presteren. U kunt bijvoorbeeld een heel bandsegement opnemen en later weer afspelen, Dit kan ook met een ander programma dan SmartSDR, bijvoorbeeld PowerSDR.

De  DAX audiokanalen vormen eigenlijk elk een bidirectionele geluidskaart. Het zorgt voor het overbrengen van de audio tussen de radio en het digitale mode programma zoals fldigi, MixW, WSJT-X, CW Skimmer, WinWarbler etc. SmartSDRCAT zorgt er dan weer voor dat het inschakelen van de zender en het uitlezen/wijzigen van de frequentie wordt geregeld. De DAX audio is het gedemoduleerde audio dat al is verwerkt door de AGC, de filters en de SmartSDR ontvangsttrein.

De niveaus van de audio kabels kunt u controleren en instellen.

Met het DAX bedieningspaneel kunt u het niveau van de kanalen instellen.

Er is maar één TX kanaal, deze wordt automatisch gekozen.

daxaudiokanalen

Om het audio van een applicatie aan te bieden aan het digitale programma moet u klikken op het grijze kanaalnummer en dan hetzelfde nummer toewijzen in de slice ontvanger. Zie het voorbeeld hiernaast.

 

Een ander belangrijke mogelijkheid van DAX is om DAX te installeren op meerdere computers en het audio aan te bieden aan programma’s die zijn geïnstalleerd op die computers. Hierdoor kunt u meerdere signalen decoderen. U kunt één van de programma’s dan kiezen om te zenden door op de betreffende TX knop te klikken in het DAX paneel, in de afbeelding ziet u dat deze dan rood wordt gekleurd. Het audio van de gekozen PC cq het daarop draaiende programma wordt dan naar de zender gestuurd.

Het tweede type DAX, zichtbaar in het onderste gedeelte van het DAX paneel is het DAXIQ kanaal. Hiervan zijn er 4 beschikbaar. Elk van deze kanalen kan breedband IQ data streamen naar een client programma. Dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd meerdere signalen te decoderen binnen een groot frequentiegebied.

De aangeboden data vanuit een DAXIQ kanaal is onbewerkte data, zonder enige vorm van demodulatie. Er is niet op gefilterd of door de AGC bewerkt. U kunt het vergelijken met de “RAW file” uit een foto-camera in plaats van een jpeg bestand.

Momenteel is een FLEX-6700 in staat een combinatie van digitale streaming bieden tot een totaal van 384 ksps. Dit kan dan onderverdeeld zijn in twee kanalen van elk 192 kHz of 4 kanalen van elk 96 kHz.

Net als met DAX audio kunnen deze streams aan meerdere computers worden aangeboden. Bijvoorbeeld in het geval u CPU intensieve decoding wilt verwerken en op elke PC een stream wilt decoderen. Het selecteren van DAXIQ kanalen wordt verzorgd vanuit de panadapter zoals hieronder weergegeven. De DAXIQ frequentie wordt automatisch gecentreerd in de panadapter.

daxiq

Doordat de methodes van DAX en DAXIQ verschillend zijn (de een is verbonden met slice ontvanger terwijl de andere verbonden is met de panadapter) wordt er getest met verschillende digitaal mode programma’s om er zeker van te zijn dat het programma goed werkt met elke soort streaming dat wordt ondersteund.

Samenvatting:

DAX is voorzien van een uniform en eenvoudig te bghrijpen interface voor digitale modes en werkt met reeds bestaande programma’s. DAX biedt veel meer mogelijkheden dan de digitale oplossingen die voorheen werden gebruikt. De DAX toevoeging aan SmartSDR heeft er voor gezorgd dat de FLEX-6000 een ideale digitale modes server is geworden.

U hoeft niets te doen om DAX te installeren, het is een onderdeel van het geïntegreerde installatiepakket van SmartSDR.

 

dax1 Kies in de slice voor digiu of digil en DAX

dax2 Kies het kanaal door op DAX te klikken.

daxinput Vergeet overigens ook niet om DAX te kiezen als input.

  [embedplusvideo height=”283″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1vX3ZQj” standard=”http://www.youtube.com/v/lcb5QGoo_Nc?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=lcb5QGoo_Nc&width=450&height=283&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=&emb=0″ id=”ep2672″ /]