De ene SDR is de ander niet, SmartSDR maakt het verschil!

Natuurlijk zit ook de concurrentie niet stil. Ook hun producten zien er in eerste instantie allemaal goed uit. Maar betrek ook eens de volgende onderwerpen in uw overwegingen:

Het woord zegt het al, SDR staat voor Software Defined Radio, de radio staat en valt met de software.

Vraag u het volgende eens af:

 • Wordt de software regelmatig geupdate?
 • Wordt de software geschreven door een onderneming of door een programmeur in Verwegisthan die er de brui aan geeft als het hem zo uitkomt?
 • Kijk eens naar de software van FlexRadioSystems. De 2e generatie hardware maakt gebruik van PowerSDR. Geen enkel ander softwarepakket beschikt voor die generatie SDR over dezelfde mogelijkheden. Reden dat deze software nog steeds door derden wordt gebruikt bij nieuw geïntroduceerde hardware. 
 • SmartSDR, de software voor de 4e generatie FlexRadio's borduurt verder op deze kennis en werd vanaf de eerste regel opnieuw geprogrammeerd met de kennis van PowerSDR en de kunde van nu. Waarom opnieuw geprogrammeerd? Omdat PowerSDR deels door vrijwilligers was geschreven, hierdoor was het zo langzamerhand een lappendeken geworden.
 • De 4e generatie radio's van FlexRadio zijn vrijwel onafhankelijk van de eigenschappen van de PC, alle software, behalve de gebruikersinterface, draait in de radio, niet in de PC. Een krachtige, snelle PC is niet meer nodig. In tegenstelling tot anderen is er geen gebruik gemaakt van een SDR waarbij in dezelfde kast een standaard PC is gemonteerd. Een Flex6*00 is opgebouwd rond een eigen computersysteem dat niets van doen heeft met de ons zo bekende PC's.

Het is de software die het hem doet, SmartSDR is het voorbeeld

SmartSDR™ De Next Generation SDR software voor de Next Generation SDR

Met SmartSDR™ voor Windows heeft FlexRadioSystems een nieuwe standaard geïntroduceerd voor intuïtieve bediening van een radio en het visualiseren van radiosignalen.

De formule is “minder is beter”, dit heeft geleid tot een nieuwe, eenvoudig te gebruiken, grafische gebruikersinterface met een korte leercurve.

Meerdere highres, real-time spectrumschermen zijn het hart van de SmartSDR™ ervaring. Intuïtieve bediening staat voorop. Het overzicht is optimaal doordat minder gebruikte knoppen aan het oog zijn onttrokken maar direct beschikbaar zijn indien dat nodig is.

SmartSDR is de kern van de Signature Series familie, het organiseert de gehele signaalverwerking van de radio, van de instellingen voor de preselectors, voorversterkers tot en met de digitizers.

De instellingen worden gevisiualiseerd als hardwareblokken die Spectral Capture Units (SCU's)[5. zie ook op deze site: scu ] worden genoemd. SmartSDR begrijpt de mogelijkheden van elke SCU en gebruikt de mogelijkheden daarvan optimaal.

Wilt u een extra Panadapter [6. zie ook op deze site: panadapter ] om te kijken op 10 meter om eventuele openingen waar te nemen?
Geen probleem, klik op de knop “Panadapter toevoegen” en SmartSDR™ stelt alles automatisch voor u in om een optimale extra ontvanger te vormen.

Wilt u alle CW signalen op 40 meter decoderen terwijl u DX aan het werken bent op 20 meter?
Het is slechts een paar klikken verwijderd met SmartSDR™ en een van de vele toepassingen die door derden zijn gemaakt,

Vergelijk onderstaande mogelijkheden van SmartSDR™ eens met de door anderen gebruikte software.

 • Aan SmartSDR™ wordt door een team van hoogopgeleide programmeurs voortdurend gewerkt
 • Netwerk aware software [1. de embedded hard- en software is toegankelijk en zichtbaar ]
 • Multiple Ultra High Definition spectrum displays
 • Zowel LAN als WLAN (WIFI) en WAN (Internet) toegang
 • Ondersteuning van alle modi: USB, LSB, AM, SAM, FM, NFM, DFM, CW, DIGIU, DIGIL en RTTY
 • Full duplex (FDX) voor SO2R en werken met satellieten [3. Satellieten alleen samen met een FLEX-6500, 6600 en 6700 ivm extra RX antenneingang SO2R alleen met 6600 en 6700]
 • Waveform modes: FreeDV, D-STAR [4. Andere modes zullen volgen, worden door derden geïmplementeerd]
 • FM repeater ondersteuning, instelbare shifts, simplex en CTCSS toon codering
 • DSP ontvangstfilters met extreem steile flanken ("brickwall) [4. zie ook op deze site: brickwall ]
 • Waterfall [7.  zie ook op deze site: waterfall ] met mogelijkheid om in de tijd terug te bladeren
 • Tracking Notch Filters™ (TNF) [8.  zie ook op deze site: tnf ]
 • Geavanceerde Noise Mitigitation: NR, ANF en Wideband Noise Blanker™ (WNB) [9. De WNB methode identificeert in een 120 MHz breed spectrum de impulsstoringen en elimineert ze zonder de smalbandige, gewenste, signalen te beïnvloeden.] 
 • Diversity ontvangst [10. alleen met een FLEX-6600 en FLEX-6700 die beschikken over 2 fysieke ontvangers]
 • Geavanceerde Audio Processing: VOX, Voice processor, downward expander en een 10 banden equalizer
 • Dynamische variabele versterking en Q audio piekfilter (APF) voor een verbeterde CW ontvangst
 • Volledig geintegreerde transverterondersteuning met door de gebruiker in te stellen uit- en ingangsfrequenties van de transverter.
 • Geheugenprofielen om instellingen voor zowel voor de totale radio als de zender op te slaan en weer op te roepen.
 • Geheugenbank voor het opslaan van een onbeperkt aantal favoriete frequenties met hun instellingen (snel QSY)
 • Onbeperkt geheugen voor de automatische antennetuner
 • Fullbreak QSK tot 100 wpm
 • CWX: zenden van CW met  het toetsenbord, ook kunnen er door de gebruiker te definiëren macro s worden aangemaakt en met behulp van  hot keys" worden verzonden
 • Geoptimaliseerde AFSK mode voor RTTY en USB/LSB digitale modes
 • Snelle opname en terugspelen van bijvoorbeeld het audio van uw tegenstation [11. zie ook op deze site: recorder ]
 • Binaural mode [12. Hier wordt de fase tussen het linker- en rechterkanaal verandert.  Dit heeft een zeer ruimtelijk geluid tot gevolg. Helpt tegen luistermoeheid.]
 • DAX ™ (Digital Audio Exchange) de virtuele audioverbindingen tussen SmartSDR en externe toepassingen zoals fldigi, jt65, wspr etc. [13. zie ook op deze site: DAX ]
 • CAT integratie, ondersteuning van log programma's en externe toepassingen zoals fldigi, jt65, wspr etc. [14. zie ook op deze site: CAT ]
 • Vanuit de software (SmartSDR) automatisch via de USB poort hardware schakelen, bijvoorbeeld uw linear of voor elke band een eigen antenne.
 • FlexControl integratie, een stukje externe hardware met een knop waarmee kan worden afgestemd en o.a. het volume ingesteld etc. [14. In tegenstelling tot andere knoppen is de FlexControl niet een ander "muisachtig" apparaatje. De FlexControl bedient PowerSDR of SmartSDR zelfs als het actieve Window anders is dan PowerSDR of SmartSDR.
  U kunt dus werken in uw logboek of elk ander programma terwijl u FlexControl gebruikt om uw radio af te stemmen.
 • API's voor .NET, iOS en direct network interfacing via TCP/IP, hiermee kunnen derden toepassingen maken die zijn geïntegreerd in SmartSDR™. [15. Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API..]

En dan de hardware

 • FlexRadio's beschikken over een eigen audio codec. U hebt dus geen externe geluidskaart -met alle ellende- nodig. Alle FlexRadio's hebben slechts 1 kabelverbinding met uw PC, voor de FLEX-6000 serie een Ethernet verbinding, dat kan ook een wifi verbinding zijn.
 • Toegegeven, een FLEX-6000 is financieel niet voor iedereen haalbaar. Maar de prijs is niet ontstaan door vette winsten maar door gebruikmaking van kwalitatief hoogwaardige componenten en salaris aan hoogopgeleide software ingenieurs.
 • Alle Flexradio's kunnen ook met hoog vermogen zenden en ontvangen op 6 meter, met laag vermogen (0dBm) ook op andere frequenties waaronder 2200, 630, 4 en 2[ 16. alleen de flex-6700)] meter .
 • Een Flex-6*00 is geen SDR zoals dat van de tweede en derde generatie SDR's maar een SDR server. Uw Flex-6*00 kan overal staan terwijl u verbindingen maakt vanaf elke plek op aarde waar een Internetverbinding aanwezig is of vanuit uw huiskamer of tuin.
 • Flexradio's kunnen ook digitaal communiceren met externe programma's zoals FLdigi, HRD, MixW, CWskimmer, WSPR etc.
 • Met een Flex-6000 kun je binnen de band met vol vermogen duplexen, kan uw radio dat ook? Uiteraard wel 2 antennes gebruiken.
 • En last but not least: Als er een probleem is beschikt u dan ook over een Nederlandstalig klankbord? Ach, voordat ik het vergeet, kan de hardware in Europa worden gerepareerd, meestal binnen een dag of 10?

Wilt u meer en diepgaander informatie over de FLEX-6000 serie en Smart SDR zie dan de beide artikelen in het menu rechts.