De FLEX-6000 radio’s (servers) kunnen op diverse manieren worden bediend.
Dit is uniek, geen andere radio biedt deze mogelijkheid.

screenv1p3

SmartSDR voor Windows

Met de muis op uw Windows PC, eventueel aangevuld met een FlexControl. De hele bediening wordt verzorgd door SmartSDR voor windows. Deze grafische interface werkt heel erg intuïtief.

flexcontrolxl

FlexControl

SmartSDR kan volledig met de muis (en het muiswiel) worden bediend. Maar vooral het afstemmen gaat met een echte knop toch comfortabeler. Daar is de FlexControl voor.

flexcontrol
Instellen van de Flexcontrol wordt met SmartSDR gedaan.
SSDRvooriOS
SmartSDR voor iOS op een iPad
iPhone
SmartSDR op een iPhone

SmartSDR
op een iPad of iPhone

Marcus Roskosch, DL8MRE ontwikkelde SmartSDR voor iOS, een app die werkt op een Apple iPhone of iPad. De grafische interface is vrijwel identiek aan dat van SmartSDR voor Windows. Marcus integreerde echter ook nog een bandplan en een DX-cluster in de software. Begin augustus 2016 zijn Marcus en FlexRadio systems een partnerschap aangegaan. In tegenstelling tot andere fabrikanten is FlexRadioSystems dus niet afhankelijk van de nukken van derden.

dogparkSDR
DogParkSDR, de FLEX-6000 op Apple Mac

Op een Apple Mac met dpSDR

DogParkSDR is de eerste Mac client voor the FLEX-6000 serie. U bedient de FLEX-6000 met uw Mac.

DX cluster spots uit MacLoggerDX  kunnen worden weergegeven in de panadapter. Als u klikt op de spot zal de frequentie en juiste mode direct worden ingesteld.

De FlexControl wordt ondersteund.

maestro

Met de Maestro

Bediening met echte knoppen én met het aanraakscherm. U werkt volledig onafhankelijk van een PC. De Maestro is ontwikkeld in nauwe samenwerking met DX’ers en contesters. Al deze kennis en ervaring staat nu ter beschikking voor elke gebruiker.