Diversity ontvangst met de FLEX-6600 en 6700

Diversity is een systeem om ontvangstverbetering te creëren met behulp van meerdere ontvangers, afgestemd op dezelfde frequentie, en verschillende antennes.

Dit systeem wordt onder andere gebruikt in grote radionetwerken. Aan de centrale kant (daar waar alle signalen bij elkaar komen) wordt bekeken welke ontvanger het beste signaal afgeeft. Alleen de audio van deze ontvanger wordt doorgeschakeld naar de luidspreker(s).

Diversity is zeer nuttig voor de ontvangst van zwakke en QSB signalen. Met goed geconfigureerde antennes kan een zwak of een aan QSB onderhevig signaal worden verbeterd tot 75%.

Er zijn twee methodes, ruimte- en polarisatiediversity. Beide methoden gebruiken verschillende antennes.

De FLEX-6600 en 6700 zijn uitgerust met twee volledig onafhankelijke Spectral Capture Units (SCU’s) die het mogelijk maken signalen afkomstig van twee afzonderlijke antennes tegelijkertijd te digitaliseren.

De FLEX-6500, 6400 en 6300 gebruiken slecht één SCU, hierdoor is diversity ontvangst niet mogelijk.

Het beste resultaat wordt verkregen door antennes met verschillende eigenschappen te gebruiken. Er moet voor worden gezorgd dat bij fading op de ene antenne een hogere veldsterkte ontstaat dan op de andere antenne.

Dit kan worden bewerkstelligd door verschillende soorten antennes (een horizontale dipool en een verticaal) te gebruiken. Of hetzelfde type antenne ver uit elkaar (bijvoorbeeld meerdere golflengtes) te plaatsen. Hoe groter het verschil in antenne is des te beter zal het resultaat zijn. Maar ook kleine verschillen in de antennes kan al tot significante resultaten leiden.

De diversity implementatie is alleen bedoeld voor gebruik met een hoofdtelefoon. Het audio van twee Slice ontvangers aan verschillende antennes worden automatisch doorgestuurd naar het linker en rechter oor, zodat de hersenen het verschil tussen de signalen kan verwerken.

De reden dat er geen luidsprekers worden gebruikt is dat er in de ruimte tussen de luidsprekers ongewenste pieken en nullen ontstaan.

Zoals in de afbeelddiversity1ing hiernaast is te zien is er afgestemd op een zwak SSB signaal met Slice A 1 op ANT1. De DIV knop is geselecteerd op de DSP slice B op ANT2 op Slice A. De  RXA, RXB en XVTR poorten zijn eventueel ook beschikbaar als ontvanger ingangen.

SmartSDR stelt automatisch de slice audio faders in om het audio dat afkomstig is van beide slices respectievelijk in het linker en rechter oor te plaatsen.

Uw brein doet de rest. Vergeet niet dat het geluid heel anders dan normaal zal zijn omdat je letterlijk in stereo luistert naar hetzelfde signaal op twee verschillende antennes.

Diversity is slechts de eerste stap in het realiseren van de mogelijkheden die de verschillende SCU’s in de FLEX-6600 en 6700 bieden.