CWX maakt het mogelijk om  rechtstreeks vanuit SmartSDR CW te zenden zonder dat u daar extra hardware voor nodig hebt.

De meeste amateurs hebben ervaring met vergelijkbare functionaliteit in PowerSDR of met andere externe programma’s. De ontwerpers hebben veel programma’s vergeleken en hebben daarvan de beste ideeën overgenomen voor SmartSDR.

CWX wordt gestart door het openen van de CWX panel met de knop CWX in de linkerbenedenhoek van SmartSDR.

Zodra het panel is geopend, ziet u de knoppen de onderkant. Er zijn twee modi: de normale mode en de live-mode. In de normale mode werkt CWX net als een mobiele telefoon SMS applicatie – u typt het bericht in een box, maar er wordt niets verzonden totdat u op Enter drukt. Dit stelt u in staat om alvast een bericht aan te maken tijdens het luisteren naar het tegenstation.

cwxU kunt de tekst bewerken, totdat het is klaar om te verzenden. Wanneer u ENTER indrukt zal CWX de tekst gaan verzenden met de snelheid zoals aangegeven in het vak “Speed” op de onderkant van het panel. 

De karakters die al zijn verzonden, hebben een andere kleur dan de nog te verzenden tekens.

U kunt met de Escape-toets (ESC) stoppen met verzenden. Dit zal de CWX buffers wissen en laten de niet verzonden tekst doorgestreept zien.

De andere CWX mode is de live-mode. Om dit in te schakelen, klikt u op de Live-knop onder het schrijfgebied in het paneel CWX. Als de live-mode is geactiveerd zendt CWX elk ingevoerde karakter direct uit. De karakters die zijn uitgezonden krijgen een andere kleur.

Met de knop “backspace”kunt u karakters wissen. Met Escape (ESC) stopt u het verzenden en wordt alle nog te verzenden tekst gewist.

In beide modi kunt u 12 functietoetsen definiëren om een CW macro sturen. De macro’s kunt u programmeren met de knop “Setup”.

De video maakt verdere uitleg overbodig: 

[embedplusvideo height=”283″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1vX5nT5″ standard=”http://www.youtube.com/v/EHu0OOBNdn4?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=EHu0OOBNdn4&width=450&height=283&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=&lean=1″ id=”ep8326″ /]