WSJT-X is een programma voor verschillende digitale modi. 

Ik heb ook een instructieblad gemaakt voor de combinatie wsjt-x | Gridtracker | log4omV2

Download de software en installeer het. Vervolgens moet u het een ander instellen. 

SmartSDR

  • Maak een microfoonprofiel aan, speciaal voor DIGI modes. Noem dit bijvoorbeeld WSJTX (of digi). ZXorg er voor dat de TX filter “Low Cut” op 50 Hz staat en het “High-Cut” filter op 3100 Hz. Sla dit op. 
  • Maak nadat u alle instellingen voor SmartSDR hebt ingesteld zoals de figuur hieronder ook een Global Profile aan met een gekozen naam, bijvoorbeeld WSJT-X. Gebruik dit profiel altijd bij digitale modes.
  • Maak een TCP poort 60000 aan koppel dat slice A en auto-switch TX

WSJT-X

  • Selecteer in de “Settings” TAB “Radio” “FlexRadio 6xxx” als de radio en zet in het vak “Network Server” de tekst “Localhost: 60000”.
  • Selecteer CAT voor de PTT
  • Test nu met de beide knoppen CAT en PTT, de CAT moet groen worden en PTT rood. PTT kan alleen getest worden als CAT al groen is gekleurd.
SmartSDR voor wsjt

Zorg er voor dat de rood omkaderde organen ook bij u goed zijn ingesteld.

wsjtx general
De instellig "General" in WSJT-X.
wsjt-x radio
De instellingen van de TAB "Radio" de tekst "localhost:60000" moet u handmatig invoeren.

dax

DAX

TX en 1 moeten blauw gekleurd zijn ten teken dat de juiste Slice is gekozen.

CAT2020
De door u eerder aangemaakte TCP poort

hetresultaat

Het resultaat

waterval

De waterval