SmarthumbdvtSDR vanaf versie 1.5 ondersteunt de JARL’s D-STAR standaard. De “ThumbDV” kan worden geplaatst in het USB slot op de FLEX-6*00. Hierdoor wordt het mogelijk om de FLEX-6*00 als D-STAR station te gebruiken. Op HF als simplex mode, maar op VHF/UHF met behulp van een transverter ook via repeaters etc.